tesis ve bina

İnşaat safhasında site yönetim hizmetleri açısından inşaat, mimari, mekanik ve elektrik tesisatları için sistem seçimi, firma tavsiyesi, bakım anlaşmaları ve kontrolü, idari açıdan organizasyon, kadro, ücret vb. ayrıca hukuki açıdan yönetim planı, KMK vb. ve mali açıdan da işletme bütçesi, bakım bedelleri vb. konularda önerilerini yaparak, bina yönetimi ve işletme hizmetleriyle ilgili hizmet verdiği müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

 

Koza Yönetim, danışmanlık safhasında hizmet verdiği müşterilerinin proje ve/veya projelerinin gelecekteki yaşam standartlarının sürdürülebilir kalite ve ekonomik çözümlerle donatılması konusunda tavsiyeler verebilmenin yanı sıra bu tavsiyelerin projenin işletme safhasına gelindiğinde bir sözleşme ile nasıl bir yönetim standardı ile yönetileceğini de Yönetim Hizmet Sözleşmeleri ile belirleyebilmektedir.